Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Meldpunt oneerlijke concurrentie

28 augustus 2013.

Ondernemers die te maken krijgen met oneerlijke concurrentie als gevolg van winkelactiviteiten plaatsvinden op plekken waar dat niet mag, kunnen het centrale meldpunt oneerlijke concurrentie inschakelen.

Via www.oneerlijkeconcurrentie.nl kan tijdelijke verkoop vanuit hotels en partycentra worden aangepakt. Ook is optreden mogelijk richting webwinkels op bedrijventerreinen die goederen ter plekke aan consumenten verkopen, terwijl dat daar volgens het bestemmingsplan verboden is. Uitgangspunt van het meldpunt is dat voor alle typen winkels dezelfde spelregels gelden. Volgens brancheorganisatie Inretail schieten gemeenten vaak tekort en moeten ze veel sneller ingrijpen als detailhandel plaatsvindt op plekken waar dat niet is toegestaan. Volgens Inretail verzaken gemeenten hun wettelijke taak en wordt er te weinig gecontroleerd en te veel gedoogd. Voor reguliere winkels leidt dit echter tot omzetderving.

Bovendien werkt het leegstand in de hand op plekken waar men juist winkels wil vinden. Winkeliers kunnen via www.oneerlijkeconcurrentie.nl voorbeeldbrieven downloaden en de gemeente oproepen om in actie te komen tegen oneerlijke concurrentie. Ook Inretail verzamelt de meldingen. Detailhandel Nederland heeft het meldpunt voor alle aangesloten detailhandelsbranches geactiveerd. Bron: Inretail, 22-08-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat