Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Heretikettering vaste kostenvergoeding niet toegestaan

13 augustus 2013

Een vaste kostenvergoeding die betrekking heeft op het vergoeden van bepaalde kosten, kan op een later moment niet opeens een ander doel krijgen. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs dat een dergelijke heretikettering niet is toegestaan.

In de betreffende zaak had een bv vaste kostenvergoedingen uitbetaald aan haar werknemers. De vaste vergoeding die één van de werknemers maandelijks kreeg, had onder meer betrekking op ‘bewassing en energie’. De bv had deze kostenvergoeding onbelast gelaten. Na een boekenonderzoek oordeelde de inspecteur dat over de vergoeding ten onrechte geen loonheffingen waren ingehouden, en daarom legde hij naheffingsaanslagen op. In hoger beroep voerde de bv aan dat de vergoeding in werkelijkheid betrekking had op de kosten van overalls, veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril en een eigen gereedschapskist, en dat deze kosten onbelast konden worden vergoed. De bv had dit tegenover de inspecteur voor het eerst verklaard bij het bespreken van de resultaten van het boekenonderzoek. Het hof stelde dat leidend was aan welke kostencategorie de vergoeding was toegekend vóór of uiterlijk bij de betaling van de vergoeding. Het is niet toegestaan om de vergoeding achteraf aan een andere kostencategorie toe te wijzen, zoals de bv in dit geval probeerde. De vergoeding had dan ook betrekking op ‘bewassing en energie’, en omdat deze vergoeding niet onbelast kon blijven, waren de naheffingsaanslagen terecht opgelegd.

Een beroep op het vertrouwensbeginsel werd door het hof eveneens afgewezen. Volgens de bv was uit het Handboek Loonheffingen op te maken dat vergoedingen voor ‘bewassing en energie’ onbelast konden blijven, maar het hof oordeelde dat de bv niet aannemelijk had gemaakt dat het Handboek passages bevatte die haar hiervan konden overtuigen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 26-06-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat