Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Inspecteur mocht zich baseren op oude informatie

22 augustus 2013

De Belastingdienst mag oude informatie gebruiken om een belastingplichtige een informatiebeschikking op te leggen, zo blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag. Wel moet de informatie relevant zijn voor de belastingheffing van nog openstaande jaren.

De betreffende zaak kwam aan het rollen nadat de Belastingdienst van de Belgische fiscus fotokopieën had gekregen van overzichten van Belgische bankrekeningen van Nederlandse rekeninghouders. Volgens deze overzichten had een Nederlandse vrouw in 1994 en 1996 een Belgische bankrekening. Ook hield zij obligaties en andere effecten aan. Toen de inspecteur haar hiermee confronteerde, ontkende de vrouw de buitenlandse bankrekening te hebben. Ook weigerde ze om saldigegevens te verstrekken over de jaren 2008 tot en met 2010. Daarop legde de inspecteur een informatiebeschikking op. Toen de vrouw hiertegen in beroep ging, vond de rechtbank dat de inspecteur eerst aannemelijk moest maken dat de Belgische bankrekening inderdaad van de vrouw was. De inspecteur slaagde hierin, waarna de rechtbank oordeelde dat de informatiebeschikking terecht was opgelegd. De gevraagde informatie was van belang voor de belastingheffing. En hoewel de fotokopieën van de Belgische overzichten uit 1994 en 1996 stamden, was deze oude informatie wel degelijk relevant. Het lag namelijk voor de hand dat de vrouw de bankrekeningen nog altijd aanhield, aangezien het om effecten ging die vaak voor langere tijd worden aangehouden.

Bron: Rb. Den Haag 27-06-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat