Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

1 augustus 2013

De Belastingdienst heeft een nieuwe voorbeeldafspraak opgesteld die werkgevers kunnen gebruiken voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die zij ter beschikking stellen aan een werknemer.

Ondernemers die nu nog de oude voorbeeldovereenkomst gebruiken, wordt geadviseerd om deze te vervangen door de nieuwe.

De bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto is op verschillende manieren te vermijden. Eén van de mogelijkheden is om het privégebruik van de bestelauto helemaal te verbieden. De bijtelling kan dan achterwege blijven als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén van de voorwaarden is dat het verbod wordt vastgelegd in een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer. Deze afspraak moet worden bewaard bij de loonadministratie.

In overleg met VNO-NCW en EVO heeft de fiscus nu een nieuwe voorbeeldafspraak opgesteld. Werkgevers doen er goed aan om voortaan deze nieuwe voorbeeldovereenkomst te gebruiken én de oude afspraken te vernieuwen, met gebruik van de nieuwe voorbeeldtekst.

U vind de nieuwe voorbeeldafspraak hier: Voorbeeldafspraak

Ondernemers die toch de oude afspraak willen blijven gebruiken of van de standaardtekst willen afwijken, wordt geadviseerd om hun afspraak ter goedkeuring voor te leggen aan Belastingdienst Doetinchem/Landelijk Coördinatiecentrum Auto, antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo.

Belastingdienst, 16-07-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat