Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


HIR niet naar rato toe te rekenen

5 april 2012.

Het is niet mogelijk om een herinvesteringsreserve pro rata toe te rekenen aan de restwaarde van een bedrijfsmiddel en het afschrijvingsdeel.

De herinvesteringsreserve moet in mindering worden gebracht op de aanschafwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel om vervolgens de restwaarde vast te stellen waarna de afschrijving kan worden bepaald. Een bv exploiteert vastgoed. Vanwege in het verleden gerealiseerde boekwinsten heeft de bv een herinvesteringsreserve gevormd.

Bij een boekenonderzoek blijkt dat de bv bij aanschaf van een vervangend bedrijfsmiddel de aanschafwaarde splitst in een restwaarde en een afschrijvingsdeel. Vervolgens boekt de bv de herinvesteringsreserve pro rata af van de restwaarde en het af te schrijven deel. De zaak belandt bij Hof Amsterdam en vervolgens de Hoge Raad. Volgens Hof Amsterdam is het op basis van de wet en de wetsgeschiedenis niet mogelijk om een deel van de herinvesteringsreserve afzonderlijk af te boeken op de eventuele restwaarde van een bedrijfsmiddel.

Als een herinvesteringsreserve wordt afgeboekt op een nieuw bedrijfsmiddel, moet de afschrijving op dat nieuwe bedrijfsmiddel worden bepaald door eerst het bedrag van de herinvesteringsreserve in mindering te brengen op de aanschaffing- of voortbrengingskosten van dat bedrijfsmiddel. Vervolgens moet de restwaarde van het bedrijfsmiddel worden vastgesteld. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof bevestigd. Bron: HR 16-03-2012; Hof Amsterdam 16-09-2010

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!