Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Betere bescherming gedetacheerde werknemers

2 april 2012.

De Europese Commissie wil een betere bescherming voor werknemers die in een ander EU-land zijn gedetacheerd. De commissie wil voorkomen dat van dergelijke werknemers misbruik wordt gemaakt door bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Met name in de bouwsector zijn er misstanden rond loon en vakantiedagen.

De commissie pleit voor meer toezicht en betere naleving en toepassing van bestaande regels. Het detacheren mag niet worden gebruikt om sociale minimumnormen te omzeilen, aldus Europees Commissaris Laszló Andor (Werkgelegenheid en Sociale Zaken). Andor presenteerde onlangs ook een verordening die stelt dat het stakingsrecht en de vrije markt even belangrijk zijn.

De verordening volgt op kritiek van vakbonden waaronder de vakcentrale FNV. Die vreesden, na enkele uitspraken van het Europees Hof van Justitie, dat zij de rechten van werknemers niet meer konden beschermen in grensoverschrijdende situaties waarin sprake is van detachering of verplaatsing van ondernemingen. Bron: SC Online, 22-03-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat