Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Meer mogelijkheden voor zelfstandigen in de zorg

26 april 2011.

Vanaf 1 januari 2012 kunnen individuele zorgverleners, de zogenaamde zzp'ers, ook aan de slag bij mensen thuis als het gaat om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De ministerraad heeft, op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS), ermee ingestemd het Besluit zorgaanspraken AWBZ te wijzigen. Bij de zorgverlening in de thuissituatie zijn niet alleen instellingen betrokken, maar ook zorgverleners die niet in loondienst van een instelling werken. Op dit moment kunnen zorgkantoren alleen overeenkomsten sluiten met instellingen. Vanaf 1 januari 2012 kunnen verzorgenden en verpleegkundigen zelf overeenkomsten sluiten met de zorgkantoren. Het ontwerpbesluit gaat voor advies naar de Raad van State.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat