Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Forse naheffingen voor malafide uitzendbureaus

13 april 2011.

De Belastingdienst heeft in 2010 voor meer dan 24 miljoen euro aan naheffing en boetes opgelegd aan malafide uitzendbureaus. Het ging daarbij vooral om het opgeven van lagere omzetten en onvolledige afdracht van loonbelasting en premies. Na een selectie vooraf zijn 1656 ondernemers onderzocht, zowel uitzendbureaus als inleenbedrijven. Daarbij is vooral gekeken naar bedrijven die een verhoogde kans maakten om in de fout te gaan. Het gaat om een landelijke aanpak waarbij wordt samengewerkt door de verschillende belastingregio's en o.a. de Arbeidsinspectie. Een groot deel van de uitzendbedrijven zijn bonafide ondernemers. De Belastingdienst heeft aansluiting gezocht bij de zelfregulering die de uitzendbureaus al zelf in gang hebben gezet. Op 14 december 2010 is in het kader van Horizontaal Toezicht een convenant afgesloten met de drie belangrijkste brancheorganisaties in de uitzendbranche, ABU, NBBU en VIA.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat