Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Fiscale overnamecontructies aangepakt

26 april 2011.

Het kabinet gaat constructies met zogenaamde overnameholdings aanpakken. De extra opbrengst van vennootschapsbelasting die hiermee wordt gerealiseerd zal worden ingezet voor een verdere verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting. Dat staat in de Fiscale Agenda van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën).

Overnameholding zijn voor de fiscus al jaren een belangrijk probleem als het gaat om de overnames van Nederlandse ondernemingen door (buitenlandse) investeerders. Daarbij wordt de overname bovenmatig gefinancierd met schulden.

De rente wordt dan ten laste gebracht van de fiscale winst van de overgenomen Nederlandse ondernemingen. Dit werkt als volgt: De overnameholding gaat forse schulden aan voor de overname van een Nederlandse onderneming. Vervolgens gaat de overnameholding een zogenaamde fiscale eenheid aan met de overgenomen onderneming.

De overnameholding en het Nederlandse bedrijf gaan dan als het ware fiscaal gezien in elkaar op. Daardoor kunnen de rentelasten van de overnameholding die samenhangen met de overname verrekend worden met de winsten van de Nederlandse onderneming. In de praktijk zijn er gevallen bekend waarin de schuld van de overnameholding zo hoog is dat de fiscale winst van het Nederlandse bedrijf grotendeels of zelfs geheel verdwijnt.

De fiscus heeft dan het nakijken. Het kabinet gaat hier paal en perk aan stellen. Er komt een renteaftrekbeperking van 500.000 euro. Dat betekent dat de rente boven de 500.000 euro niet langer met de winst van de overgenomen Nederlandse onderneming kan worden verrekend. De renteaftrekbeperking gaat alleen geleden voor onevenwichtig gefinancierde overnames. Deze maatregel moet een bijdrage gaan leveren aan de door het kabinet voorgenomen verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting van 25% naar 24%. Daarmee komt Nederland internationaal gezien hoger op de short lists van bedrijven die vestiging in Europa overwegen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat