Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Wetsvoorstel voor consumentenkrediet dupeert bedrijf én consument

11 april 2011.

MKB-Nederland is geschrokken van de implicaties die de Wet op het Financieel Toezicht, zoals die recent aan de orde kwamen tijdens de schriftelijke Eerste Kamer behandeling van het wetsvoorstel voor consumentenkrediet, met zich meebrengen.

Het blijkt dat duizenden bedrijven die klanten met een betalingsachterstand een betalingsregeling willen aanbieden, hiervoor een vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten aanvragen. Dit levert het bedrijfsleven een enorme bulk aan administratieve lasten op en het treffen van een regeling met de klant wordt er niet aantrekkelijker op.

Samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW doet MKB-Nederland een beroep op het kabinet om tot een werkbare oplossing te komen. Volgens de nieuwe wet, die consumenten beoogt te behoeden tegen het aangaan van te dure leningen, kunnen bedrijven een betalingsregeling treffen met hun klanten. Maar, zo blijkt na vragen van Eerste Kamerlid Ankie Broekers-Knol, een bedrijf moet hiervoor een AFM-vergunning aanvragen omdat het in deze situatie gezien wordt als een kredietverlener. Dit houdt in dat bedrijven moeten beschikken over werknemers met juiste diploma's, die ook nog eens aangesloten moeten zijn bij een erkende geschillencommissie. Daarnaast moeten zij als kredietverlener elke klant onderwerpen aan een kredietwaardigheidtoets.

Dit levert enorm veel administratieve lasten en rompslomp op volgens MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie vreest dat vooral mkb-bedrijven terughoudend zullen worden in het aanbieden van een regeling. Met als gevolg dat de consument geconfronteerd wordt met een schuld die in één keer wordt opgeëist. In plaats van te beschermen, dupeert de nieuwe wet de consument.

De nieuwe wet van het kabinet Rutte ligt op dit moment ter goedkeuring bij de Eerste Kamer en is een uitvoering van de Europese richtlijn voor consumentenkrediet.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat