Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Slimme dga fiscaal beloond

3 april 2011.

Het rentedragend geld lenen van de eigen BV om dat in privé tegen een hogere rente weg te zetten is fiscaal onbelast. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. In deze zaak ging het om een BV die over een aanzienlijk saldo aan liquide middelen beschikte.

Op basis van een overeenkomst van rekening-courant heeft de enig aandeelhouder (hierna: dga) een bedrag van de BV geleend van € 970.000 tegen een rentevergoeding van ongeveer 2,5 percent op jaarbasis. Deze rentevergoeding is voor de heffing van de vennootschapsbelasting als zakelijk aangemerkt.

De dga zette het van de BV geleende bedrag vervolgens op een drietal internetspaarrekeningen, waarop in het jaar 2003 een gemiddelde rente werd ontvangen van 3,6 percent. Daarmee behaalde hij dus een rentevoordeel van 1,2 percent.

De inspecteur wilde dit voordeel bij de dga belasten. De Hoge Raad vindt echter dat het uitzetten van gelden op een spaarrekening een normaal, actief vermogensbeheer niet te buiten gaat. Dit is niet anders wanneer het geld van de BV of van de bank wordt geleend. De kennis van rentetarieven op spaarrekeningen is ook niet als een bijzondere vorm van het te gelde maken van kennis aan te merken, aldus de Hoge Raad. Het door de dga behaalde rentevoordeel is daarom onbelast.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat