Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Zelfstandigenaftrek wordt vervangen door 1 vaste aftrek

21 april 2011.

Het kabinet wil de huidige winstafhankelijke zelfstandigenaftrek met ingang van 1 januari 2012 gaan vervangen. Elke ondernemer krijgt dan ongeacht de hoogte van zijn winst een vaste aftrek van circa 7.200 euro. Dit sluit volgens het kabinet aan bij de huidige situatie, want voor de meeste ondernemers bedraagt de zelfstandigenaftrek op dit moment circa 7.200 euro. De vaste basisaftrek van circa 7.200 euro zal niet worden geïndexeerd. De kabinetsplannen zijn de eerste stap op weg naar de mogelijke invoering van een aparte winstbox in de Wet inkomstenbelasting 2001 voor ondernemers voor de inkomstenbelasting. De mogelijkheden daartoe worden thans onderzocht. In het najaar van 2012 komt er meer duidelijkheid over de invoering van een winstbox.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat