Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kabinet denkt aan optrekken lage btw-tarief

17 april 2011.

Het kabinet denkt er over het lage btw-tarief van 6% te gaan verhogen naar 8%. Dit blijkt uit de notitie 'De Fiscale agenda, naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel', die staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze notitie worden beleidsvisies geformuleerd op het Nederlandse belastingstelsel. De verhoging van het lage btw-tarief moet de schatkist ongeveer 1,4 miljard euro opleveren. Met dit geld wil het kabinet een aantal kleine belastingen afschaffen en de tarieven van de inkomstenbelasting verlagen. Het kabinet acht deze verhoging verantwoord omdat 'de grenseffecten van zo'n verhoging beperkt zullen zijn gezien de hoogte van het lage btw-tarief in Duitsland (7%) en België (6%). Het lage btw-tarief geldt thans voor de volgende goederen en diensten: voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen en hulpmiddelen, boeken en periodieken, gas en olie voor de tuinbouw, fietsen repareren, schoeisel en lederwaren repareren, kleding en huishoudlinnen repareren, diensten van kappers, werkzaamheden aan woningen, kampeergelegenheid bieden, logies, cultuur en recreatie, uitvoerende kunstenaars, sportbeoefening, personenvervoer en diensten aan agrariërs. Op de langere termijn denkt het kabinet aan een uniformering van het hoge en het lage btw-tarief. Dan komt het lage btw-tarief te vervallen en komen de bovenstaande goederen en diensten ook onder het tarief van 19% te vallen. Deze verhoging zal de schatkist 9.2 miljard euro opleveren.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat