Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Dreigend tekort gekwalificeerde medewerkers

4 april 2011.

Bouw- en infraopleidingen moeten het komende schooljaar bijna tienduizend leerlingen laten instromen om aan de toekomstige vraag van gekwalificeerd personeel te kunnen voldoen. Dit aantal is alleen haalbaar als de opleidingen fors insteken op zijinstromers.

Dat stelt Fundeon, het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector, in de Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2011. De afgelopen twee jaar zijn er in de gehele bouwnijverheid, waaronder de bouw- en infrasector, veertigduizend arbeidsplaatsen verloren gegaan door de crisis.

Als vanaf 2012 de inhaalslag begint om het productieverlies van de afgelopen twee jaar goed te maken, ontstaat er echter een groot tekort aan gekwalificeerde vakmensen. Dit komt doordat de instroom in de bouw- en infraopleidingen de afgelopen twee jaar ook flink is gedaald. "Dit jaar zien we duidelijk de consequenties van de dalende instroomcijfers van de afgelopen twee jaar", stelt Sander van Bodegraven, algemeen directeur van Fundeon. "Ondanks investeringen die de sector heeft gedaan in projecten als Bouw Door, Leer Verder! om de instroom op peil te houden, hebben opleidingsbedrijven en roc's veel minder leerlingen aangenomen.

Het aantal leerlingen dat een leerbaan bij een bedrijf kon krijgen is - met uitzondering van enkele gespecialiseerde beroepen - flink lager geweest dan voor de toekomst noodzakelijk is. Alleen als we komend schooljaar een flinke inhaalslag maken, kunnen we de tekorten van vakkundig personeel enigszins beperken. Daardoor ligt er voor jongeren op het vmbo die kiezen voor de richting bouwtechniek een uitstekend arbeidsperspectief."

Doordat het aantal vmbo-leerlingen daalt en steeds minder jongeren direct na het vmbo kiezen voor een technische opleiding, kan die inhaalslag alleen worden gemaakt door ruimhartig andere doelgroepen te laten instromen in die opleidingen. Deze zijinstromers kunnen jongeren zijn die pas in tweede instantie kiezen voor de bouw of infra, maar ook mensen die bijvoorbeeld via uitzendbureaus op bouwplaatsen terechtkomen. Met het uitvoeren van een pilot in samenwerking met uitzendbureaus en het verkennen van andere opleidingsmogelijkheden, gaat Fundeon alles aan doen om de sector in gelegenheid te stellen voldoende vakmensen op te leiden.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat