Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kamp onderzoekt pensioenfonds zelfstandigen

21 april 2011.

Minister Kamp gaat op verzoek van de Tweede Kamerfracties van VVD en D66 onderzoeken of het mogelijk is een pensioenfonds op te richten voor zelfstandigen zonder personeel. De fracties maken zich zorgen over het feit dat de ongeveerde helft van de 675 duizend zzp'ers geen pensioen opbouwen. Omdat ze geen werknemer zijn, sluiten ze zich niet automatisch aan bij een fonds. Dat moet anders, aldus de liberale fracties: de erkenning van zzp'ers als beroepsgroep moet de oprichting van een fonds mogelijk maken. Daarnaast moeten zelfstandigen de mogelijkheid hebben zich vrijwillig aan te sluiten en moet de hoogte van de premieafdrachten kunnen fluctueren, omdat de inkomsten van een zzp'er niet altijd even hoog zijn. Minister Kamp wil het voorstel onderzoeken, maar heeft wel vragen bij het vrijwillige karakter van het voorstel, dat volgens hem de solidariteit binnen een fonds ondermijnt, zei hij deze week in de Tweede Kamer.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat