Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Registratieplicht tegen frauderende uitzendbureaus / hoge boetes bij overtredingen

17 april 2011.

Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureau in het Handelsregister geregistreerd staan. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete. Dat geldt ook voor bedrijven die personeel via hen inhuren. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Kamp (SZW). De boete bedraagt de eerste keer 12.000 euro per werknemer, bij herhaling 24.000 euro per werknemer en bij een derde overtreding 36.000 euro per werknemer. De registratieplicht voor uitzendbureaus is een nieuwe stap om malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken. Bedrijven die personeel via uitzendbureaus inhuren (inleners) zijn sinds 1 januari 2010 al aansprakelijk voor het betalen van het minimumloon. De registratieplicht is ook een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche zelf. Als uitzendbureaus bekend zijn, kan de uitzendsector vervolgens de certificering regelen. De branche bestrijdt hiermee fraude en malafide praktijken. Tot nu toe zijn in Nederland 2.300 uitzendbureaus, naar schatting 35% van alle uitzendbureaus, gecertificeerd. De Arbeidsinspectie controleert de registratieverplichting van uitzendbureaus en controleert of inleners met geregistreerde uitzendbureaus zaken doen. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst geven de namen van uitzendbureaus die daar niet aan voldoen en beboet worden, door aan de certificerende instellingen. Die kunnen dan, als blijkt dat zo'n uitzendbureau wel gecertificeerd is, het certificaat intrekken. Ook inleners krijgen, als zij verwijtbaar zijn, een boete opgelegd. Het wetsvoorstel gaat voor advies naar de Raad van State.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat