Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Bijna een miljard euro voor kenniswerkers

19 oktober 2010.

Fiscale stimuleringsregelingen voor kenniswerkers blijven gespaard in het bezuinigingsgeweld. Het nieuwe kabinet wil de WBSO zelfs verruimen tot bijna een miljard euro. Vooral bij het midden- en kleinbedrijf is de regeling populair. Ondernemers en opeenvolgende kabinetten duiden de fiscale voordeelregeling voor kenniswerkers aan als de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dit is enigszins curieus, want de WBSO bestaat al vijftien jaar niet meer. Tegelijk met de afschaffing ervan trad evenwel de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen in werking, waarmee de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (SenO) uit de WBSO in stand werd gehouden. Later kwam daar nog een aftrekpost voor SenO bij in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Deze voorzag in de lacune dat zelfstandigen geen fiscaal voordeel konden behalen op hun innovatieve werkzaamheden, in tegenstelling tot bedrijven met werknemers. Tegenwoordig fungeert de WBSO als containerbegrip voor beide regelingen. De afdrachtvermindering voor bedrijven met werknemers beslaat bijna het gehele budget. Van de 700 miljoen euro die dit jaar beschikbaar is, gaat 692 hier naartoe. Het inmiddels vorige kabinet greep de crisis aan om het budget voor de WBSO – om maar bij dat begrip te blijven – flink op te krikken. Het beschikbare bedrag ging van ruim 400 miljoen euro in 2007 naar 600 miljoen in 2009. Deze verhoging in combinatie met een verruimde openstelling lokte zoveel enthousiasme uit dat het budget ook nog eens met 95 miljoen werd overschreden. Het demissionaire kabinet kondigde op Prinsjesdag aan extra geld uit te trekken voor die overschrijding én om de uitgaven aan de regeling volgend jaar op zo’n 700 miljoen te houden. Op andere subsidieprogramma’s, ook op het gebied van innovatie, wordt juist gekort. Het nieuwe kabinet van CDA en VVD is van plan deze lijn verder door te trekken. Specifieke innovatieprogramma’s voor sectoren of bedrijvenclusters sneuvelen in hun geheel ten bate van de WBSO. Dat moet in 2015 leiden tot 200 miljoen euro extra budget voor dit instrument, terwijl het snijden in de andere programma’s overigens voor een plus van 300 miljoen staat ingeboekt. Op termijn mikt de aanstaande coalitie dus op een bedrag van ruim 900 miljoen voor de WBSO- regelingen, oftewel bijna een miljard euro.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat