Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Geen fiscale faciliteiten voor MKB-beleggingen

30 oktober 2010.

Met ingang van 1 januari 2011 zouden in de Wet inkomstenbelasting 2001 nieuwe fiscale faciliteiten voor MKB-beleggingen ingevoerd. In het regeerakkoord van de VVD en het CDA is echter opgenomen dat dit niet doorgaat. Het doel van deze faciliteiten was om het beleggen in risicodragend vermogen van MKB-ondernemingen te stimuleren. De faciliteiten behelsden een vrijstelling in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) voor MKB-beleggingen. Tevens zou bij de verwerving van een dergelijke belegging een eenmalige heffingskorting worden toegekend.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat