Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Werkgevers: jammer dat deeltijd-WW wordt stopgezet

3 oktober 2010.

VNO-NCW betreurt het dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling voor deeltijd-WW met ingang van 1 juli 2011 afschaft. De werkgeversorganisatie zou liever zien dat de regeling een permanent karakter krijgt, te gebruiken door bedrijven die in een noodsituatie verkeren. Volgens Donner kan de regeling worden afgeschaft nu de economie weer aantrekt en de werkloosheid terugloopt. Momenteel maken 33.000 werknemers gebruik van de regeling, waarbij zij deels werken en deels een WW-uitkering krijgen. VNO-NCW vindt dat bedrijven in nood altijd een beroep op de regeling moeten kunnen doen. Als de regeling een permanent karakter krijgt, hoeft er niet steeds gediscussieerd te worden over invoering of niet.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat