Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Senaat akkoord met nieuw stelsel griffierechten

11 oktober 2010.

De Eerste Kamer heeft geen bezwaren tegen het op een nieuwe leest schoeien van het griffierechtstelsel. Die vernieuwing houdt in dat er vanaf 1 november vaste tarieven komen voor griffierechten in civiele zaken bij elke gerechtelijke instantie in Nederland. Volgens minister Hirsch Ballin van Justitie is de huidige methode van berekening van de hoogte van het griffierecht (de bijdrage in de kosten voor een procedure bij een gerechtelijke instantie zoals de rechtbank) te ingewikkeld en leidt ze tot grote diversiteit aan tarieven. De bewindsman stelde daarom de introductie van een stelsel voor met vaste tarieven in een beperkt aantal zaakscategorieën. Zo’n systeem maakt het niet alleen eenvoudiger en overzichtelijker voor burgers en rechtshulpverleners, ook zien de griffies van de gerechten hun werkbelasting erdoor dalen. Zo komt er een vast laag tarief voor mensen met een laag inkomen in plaats van de gedeeltelijke vrijstellingsregeling die nu wordt gebruikt. De heffing en incasso van griffierechten gebeurt straks aan het begin van de juridische procedure. Deze werkwijze gaat in op 1 januari 2011.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat