Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Financiering mkb blijft een probleem

13 oktober 2010.

Kleine bedrijven blijven de voornaamste slachtoffers van kredietaanvragen die afgewezen worden door banken. Het aantal afwijzingen of niet volledig toegewezen aanvragen is het afgelopen half jaar verder gestegen en boven het aantal toegewezen financieringsaanvragen uitgestegen. Dit blijkt uit de financieringsmonitor van juli 2010, die onderzoeksinstituut EIM heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Hiervoor hebben bijna tweeduizend mkb-ondernemers vragen beantwoord over financiering, voorwaarden en betalingsgedrag. Het afgelopen half jaar heeft 13 procent van de mkb-bedrijven financiering gezocht, tegen 14 procent bij de eerdere meting in april. Bij bedrijven vanaf tien werknemers gaat het om 25 procent. De bedragen zijn nu naar verhouding wat kleiner en extra werkkapitaal is de belangrijkste bestemming. Ook huisvesting en innovatie worden hierbij vaak genoemd. Het beroep op overheidsgarantieregelingen – zoals de BMKB – is toegenomen, al blijft dit een betrekkelijk kleine minderheid. In het komende half jaar voorspelt slechts 12 procent van de mkb-bedrijven behoefte te hebben aan financiering. Daarbij is een verschuiving zichtbaar naar meer offensieve bestemmingen, zoals aanschaf van bedrijfsmiddelen, investeringen en innovatie: signalen dat het vertrouwen in de economie weer groeiende is. In het mkb heeft 30 procent van de bedrijven in 2010 te maken gehad met een wijziging van de kredietvoorwaarden van de bank: evenveel als bij de voorgaande meting. De algemene richting van die wijzigingen is verdere aanscherping. Banken passen de rente minder vaak aan, maar andere kosten zoals vergoedingen en provisies juist weer vaker. De hoogte van de betaalde rente ligt voor grotere bedrijven wat lager dan voor kleine. Verder moeten ondernemers in het mkb nu vaker extra onderpand geven in de vorm van hun privéwoning. Sinds de kredietcrisis moet het mkb langer wachten op betaling van zijn rekeningen: de betalingstermijn is verlengd met een dag of tien. Slechts een minderheid – 13 procent – heeft met het oog hierop zijn eigen debiteurenbeleid aangescherpt. Zelf betalen de bedrijven de rekeningen ook wat later, maar dat blijft bij twee dagen. Grotere mkb-bedrijven zijn langzamer dan kleine met het betalen van facturen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat