Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Box 3: vanaf 1 januari 2011 één peildatum

21 oktober 2010.

Vanaf 1 januari 2011 bestaat de rendementsgrondslag voor box 3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 alleen nog maar uit het saldo van de bezittingen en schulden per 1 januari. Nu wordt de rendementsgrondslag bepaald door het gemiddelde saldo per 1 januari en 31 december van een jaar. De vraag rijst echter hoe de verschuldigde belasting moet worden berekend als iemand bijvoorbeeld in de loop van het jaar gaat emigreren. De box 3-belasting wordt dan naar tijdsgelang herrekend, omdat slechts een gedeelte van het kalenderjaar box 3-inkomen wordt geacht te zijn genoten. Hierbij worden gedeelten van maanden verwaarloosd.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat