Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Overheid moet facturen binnen 30 dagen betalen

5 oktober 2010.

MKB-Nederland is zeer tevreden met het akkoord dat het Europees parlement en de EU-lidstaten hebben bereikt over strengere regels bij het betalen van facturen. Overheden, dus ook provincies en gemeenten, moeten nota’s binnen 30 dagen gaan betalen. Als zij dit later doen, volgt automatisch 8 procent boete plus 40 euro aan administratieve kosten. Met deze maatregel wil het Europees parlement de cashflow van het bedrijfsleven verbeteren. Als gevolg van de crisis worden betalingen steeds vaker uitgesteld, waardoor bedrijven in de problemen (kunnen) komen. Voor betalingen tussen bedrijven geldt de termijn van 30 dagen indien er niets is afgesproken tussen koper en leverancier. Het bedrijfsleven houdt dus de vrijheid om een langere termijn overeen te komen, zolang er geen sprake is van onevenredige benadeling van een van beide partijen. MKB-Nederland juicht het bereikte akkoord toe.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat