Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuw belastingstelsel BES-eilanden

17 oktober 2010.

Bewoners en ondernemers op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen vanaf 2011 te maken met een nieuw belastingstelsel. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (samen de BES-eilanden) zijn op 10 oktober 2010 als openbaar lichaam – een bijzondere gemeente – onderdeel van het Nederlandse staatsbestel geworden. Als gevolg daarvan is Nederland verantwoordelijk voor de belastingheffing op de eilanden. Daartoe komt er voor de BES-eilanden een nieuw fiscaal stelsel dat op 1 januari 2011 in werking treedt. Het nieuwe fiscale stelsel heeft de steun van de plaatselijke besturen op de drie eilanden. De nieuwe regelgeving is niet nodeloos ingewikkeld en moet de werkgelegenheid en het ondernemerschap bevorderen. De Jager: “Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn qua economie en inkomensniveau niet te vergelijken met Nederland. Het nieuwe belastingstelsel voor de eilanden is daarom simpel, eerlijk en evenwichtig en geen enkel huishouden gaat er qua besteedbaar inkomen op achteruit. Het is bovendien een solide en transparant systeem dat recht doet aan de concurrentiepositie van de eilanden, zonder dat er sprake is van een belastingparadijs. Het is een fiscale parel in het Caribisch gebied“ De totale belastingopbrengst wordt geraamd op ongeveer 52 miljoen Amerikaanse dollar (de nieuwe munteenheid op de eilanden) per jaar. Dat is gelijk aan de huidige opbrengst van de Antilliaanse landsbelastingen op de BES-eilanden. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wonen in totaal circa 20.000 mensen. Ongeveer de helft van dat aantal is belastingplichtig.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat