Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Tijdelijke verlenging termijn doorverkoop woningen

30 oktober 2010.

In de overdrachtsbelasting wordt de termijn van zes maanden voor de doorverkoop van onroerende zaken, voor woningen tijdelijk verruimd naar twaalf maanden. Dit naar aanleiding van het verzoek om verlenging van deze termijn vanuit de Tweede Kamer. De voorgestelde regeling houdt, eenvoudig gezegd, in dat als een woning in het kalenderjaar 2011 wordt verkregen, bij een opvolgende verkrijging van deze woning binnen twaalf maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat