Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werknemers nog te vaak blootgesteld aan gevaarlijke stoffen

14 Mei 2018

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen stellen hun medewerkers nog te vaak bloot aan gezondheidsrisico’s. Van de 36 bedrijven die door de Inspectie SZW onlangs zijn bezocht nemen 33 bedrijven te weinig maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Zowel kleine bedrijven als grote industriële complexen werken met gevaarlijke stoffen. De 36 onderzochte bedrijven betroffen allemaal grote bedrijven waarvan verwacht mocht worden dat veilig en gezond werken prioriteit heeft.

Weliswaar hebben deze bedrijven wel maatregelen genomen, maar volgens de Inspectie valt er nog veel winst te boeken in de beheersing van de risico’s. De aandacht bij de inspecties richtte zich vooral op kankerverwekkende stoffen zoals chroom VI, benzeen en formaldehyde. De Inspectie heeft de 33 bedrijven waar overtredingen werden geconstateerd gesommeerd maatregelen te nemen. Op een later tijdstip zal de Inspectie deze bedrijven weer controleren of ze de maatregelen ook genomen hebben. Bron: Inspectie SZW, 3-05-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat