Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vast werk groeit sterker dan flex

29 Mei 2018

Volgens het CBS is in het eerste kwartaal van 2018 de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen. Het aantal vacatures nam toe met 8.000, terwijl het aantal werklozen met 30.000 afnam. Het aantal banen groeide met 76.000, de grootste banengroei sinds 2007. Ook nam voor het eerst sinds begin 2009 het aantal vaste werknemers naar verhouding meer toe dan het aantal flexibele werknemers. Het aantal banen van werknemers steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 70.000. Het totaal kwam daarmee uit op 8.286.000. Het aantal banen van werknemers groeit nu vier jaar op rij. Daarnaast nam het aantal banen van zelfstandigen met 7.000 toe tot 2.098.000. De grootste stijging in het aantal banen deed zich voor in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca. Ook in de zakelijke dienstverlening, uitzendbranche, zorg en industrie was er in het eerste kwartaal een groei van de werkgelegenheid. De groei in de zorg is wel minder groot dan in het vorige kwartaal.

Het aantal banen in de overige bedrijfstakken bleef in het eerste kwartaal van 2018 min of meer gelijk. Ruim 40% van alle banen die er in de afgelopen vier jaar zijn bijgekomen, is toe te schrijven aan de uitzendbranche (+261.000). Hiermee telt de uitzendbranche 845.000 werknemersbanen. Dat is 10% van alle banen van werknemers. In het eerste kwartaal was het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie 124.000 hoger dan een jaar eerder, een groei van 2,4%. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in een jaar tijd met 38.000 toe, wat neerkomt op een groei van 2%. Naar verhouding groeide bij werknemers het vaste werk daarmee sterker dan het flexwerk. Dit was sinds begin 2009 niet meer voorgekomen. Hiermee is het aandeel werknemers met een vast contract met 73,3% iets hoger dan een jaar terug. De toename betrof vooral werkenden met een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan. Bron: CBS 15-05-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat