Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werkingssfeer AVG voor zzp’ers onduidelijk

22 Mei 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Ook zzp’ers moeten voldoen aan de AVG. Volgens Stichting ZZP Nederland zijn vele zzp’ers er nog niet klaar voor. Niet door onwil, maar door onmacht voortvloeiend uit de totale onduidelijkheden die met de AVG gepaard gaan. Volgens Maarten Post van Stichting ZZP Nederland laat de overheid steken vallen in de voorlichting over de werking van de AVG en voor wie deze wet is bestemd. Volgens Post is de informatie over de AVG is onvoldoende toegankelijk voor zzp’ers, juridisch ingewikkeld en vooral te laat. Hierdoor komen veel zzp’ers nu pas tot het besef, dat deze regels ook voor hen gelden.

Vooral wat ze moeten doen om boetes te voorkomen is voor veel zzp’ers nog onduidelijk. ZZP Nederland licht haar achterban voor over de AVG en de gevolgen daarvan voor ondernemers die persoonsgegevens vastleggen. Volgens ZZP Nederland is een probleem dat er nog enorm veel interpretatieruimte binnen de AVG is en niemand een idee heeft hoe de Autoriteit Persoonsgegevens die gaat invullen. Bij de helpdesk van Stichting ZZP Nederland komen veel telefoontjes binnen met vragen over de AVG. Uit de telefoontjes blijkt dat door de vele onduidelijkheden zzp’ers de boot afhouden en eerst willen zien waar de kinderziekten zitten en hoe de Autoriteit Persoonsgegevens de AVG gaat uitleggen.

Stichting ZZP Nederland bepleit nu uitstel van handhaving van de AVG voor minimaal 6 maanden voor kleine bedrijven, zoals zzp’ers en mkb’ers, met minder dan 1 miljoen euro omzet. Volgens ZZP Nederland zijn er nog genoeg andere aandachtspunten waar de Autoriteit Persoonsgegevens zich eerst mee bezig moet houden, zoals de handel in persoonsgegevens door de Kamer van Koophandel en de koppeling van het BSN in het btw-nummer. Bron: ZZP Nederland 14-05-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat