Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Start UWV compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

22 Mei 2018

Zelfstandige ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij UWV. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 september 2018. Naar schatting 20.000 vrouwen komen voor de compensatie van € 5.600 bruto in aanmerking. Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 kregen zij via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste 16 weken. Enkele vrouwen die in de tussenliggende jaren bevielen van een kind, vonden het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering en stapten naar de rechter. Na verschillende gerechtelijke uitspraken besloot de toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vorig jaar tot het treffen van een compensatieregeling.

De compensatie geldt voor vrouwen die in genoemde periode zijn bevallen en in het kalenderjaar van hun bevalling werkten als zelfstandige, met of zonder personeel. Vrouwen vragen de compensatie aan met een aanvraagformulier dat via uwv.nl gedownload kan worden. Voor het doen van de aanvraag zijn het burgerservicenummer (BSN) van moeder en kind(eren) nodig. Vrouwen die meewerkend echtgenoot of partner waren dienen daarnaast het BSN van de (toenmalige) partner te verschaffen. En aan te geven welke werkzaamheden ze verrichtten als zelfstandige tijdens het kalenderjaar dat het kind/de kinderen geboren is/zijn: zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote/partner. UWV betaalt de compensatie uit tussen 1 januari en 1 april 2019. De betaling vindt begin volgend jaar plaats omdat rechthebbenden dan op tijd hun extra inkomsten kunnen doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor de (gezins-)inkomsten, bijvoorbeeld voor de huur- en zorgtoeslag. Bron: UWV 15-05-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat