Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Voorraden dieren en agrarische producten

7 Mei 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Voor de agrarische ondernemers die gebruik maken van de overgangsregeling heeft de Belastingdienst in overleg met LTO Nederland afspraken gemaakt over de percentages die men kan gebruiken om de btw te bepalen over de voorraad dieren en de voorraad agrarische producten. Agrarische ondernemers hebben heel 2018 de tijd gekregen om de btw op investeringsgoederen van voor 1 januari 2018 alsnog in aftrek te brengen.

Om gebruik te kunnen maken van die mogelijkheid is afgesproken dat de herziening in één van de aangiftetijdvakken over 2018 wordt verwerkt. Voor een aantal categorieën goederen (producten) heeft de branche aangegeven dat het feitelijk onmogelijk is de btw te berekenen die moet worden herzien. Voor deze producten heeft de Belastingdienst in overleg met LTO Nederland per diercategorie of agrarisch product een herzieningspercentage berekend. Dit percentage kan toegepast worden op de voorraadwaardering per balansdatum per 31 december 2017 (inclusief omzetbelasting). Bron: LTO.nl 27-04-2018; Belastingdienst 01-05-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat