Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geen arbeidsovereenkomst voor beoogd statutair bestuurder

17 Mei 2018

Een beoogd statutair bestuurder van een bv in oprichting meent, als de oprichting afketst, dat hij erop had mogen vertrouwen dat met hem een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Volgens Hof Den Bosch was dit vertrouwen niet terecht. Een GmbH wil een nieuwe vennootschap oprichten. De statutair directeur van de nieuwe vennootschap zal op basis van een arbeidsovereenkomst worden aangesteld. De beoogd statutair directeur is een man wiens management-bv op basis van een managementovereenkomst als statutair bestuurder bij een dochtervennootschap is aangesteld. Feitelijk verricht de man de werkzaamheden bij de dochtervennootschap. Hij is gemachtigd om in verband met de voorbereiding van de oprichting van de bv de daartoe benodigde rechtshandelingen te verrichten. De bv i.o. is per 1 mei 2014 in het Handelsregister ingeschreven en de man heeft ten behoeve van de bv i.o. een bankrekening geopend.

Eind juni 2014 heeft de GmbH besloten van de oprichting van de vennootschap af te zien. De man meent dat hij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de bv i.o. een arbeidsovereenkomst met hem is aangegaan. Dit is echter niet het geval omdat niet aan de formele oprichtingsvereisten is voldaan en daarvan was de man op de hoogte. Ook is niet voldaan aan het in de arbeidsovereenkomst vermelde vereiste dat de man bij aandeelhoudersbesluit als statutair bestuurder is aangesteld. De arbeidsovereenkomst is opgesteld vooruitlopend op en in afwachting van de oprichting van de bv. Van een arbeidsovereenkomst met de dochtervennootschap is ook geen sprake omdat de management-bv als statutair bestuurder is aangesteld en de werkzaamheden op basis van een managementovereenkomst worden verricht. Bron: Hof Den Bosch 8-05-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat