Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Minder zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

25 Mei 2018

Het aantal zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrente is tussen 2011 en 2016 afgenomen. In 2016 was 19% van de 895.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In de jaren daarvoor was dit aandeel nog hoger: in 2011 beschikte nog ruim 23% over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Heeft een zelfstandige personeel in dienst, dan is er wel vaker sprake van een arbeidsongeschiktheidsverzekering: in 2016 32,4%. Het aandeel van de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering in hun bruto-ondernemersinkomen is voor beide groepen zelfstandigen gelijk: 6,7%) Ook nemen steeds minder zelfstandigen steeds minder vaak een lijfrente als pensioenvoorziening. In 2016 betaalde 10% van de zzp’ers een lijfrentepremie tegen 16,5% van de zmp’ers.

In 2011 was dit nog 13,3% versus 20,6%. Het beslag op het ondernemersinkomen was respectievelijk 4,0% en 3,5%. Overigens zit een belangrijk deel van de pensioenvoorziening van zelfstandigen in het ondernemingsvermogen. Als de eigen onderneming wordt verkocht, kan via een lijfrente eenmalig een groot bedrag worden ingelegd voor het pensioen. Begin 2016 was het doorsnee ondernemingsvermogen van zzp’ers bijna € 19.000. Voor zelfstandigen met personeel lag dit aanmerkelijk hoger met ruim € 74.000. Overigens zijn bij de keuze voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering verschillen waar te nemen naar leeftijd, inkomen en sector. Jong en oud verzekeren zich minder tegen arbeidsongeschiktheid dan de middengroep (25 tot 45 jaar).

Verder ziet men vaker een arbeidsongeschiktheidsverzekering in fysiek zware beroepen zoals de bouw en landbouw, bosbouw en visserij. In de bouw heeft bijna een derde van de zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook onder de financiële dienstverleners is het aandeel verzekerden relatief hoog. In het algemeen geldt hoe hoger het inkomen hoe eerder een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de handel, vervoer, horeca en de sector cultuur, recreatie en overige diensten betalen relatief de minste zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidspremie. Overigens is in alle sectoren tussen 2011 en 2016 het aandeel verzekerden teruggelopen. De daling was het kleinst in de financiële dienstverlening. Bron: CBS 25-05-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat