Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Loonkloof top - werknemer toegenomen

1 Mei 2018

Het verschil in beloning tussen de top van de duizend grootste bedrijven in Nederland en de doorsnee werknemers is iets toegenomen. Het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 6,2 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze grote bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5. Bij de duizend grootste bedrijven verdienden de 5.000 topverdieners vorig jaar gemiddeld € 272.000. Dat is 32% meer dan in 2010. Het gemiddelde jaarloon van alle voltijdwerknemers bij alle bedrijven bedroeg in 2017 ruim € 50.000 per jaar bruto, 13% meer dan in 2010. Op netto basis is het verschil tussen top en doorsnee werknemers iets kleiner: 4,6 in plaats van 6,2.

In 2015 was de netto loonkloof nog ongeveer 4,4. De loonkloof is het grootste in de sector informatie en communicatie (12,7). Tot en met 2016 was de loonkloof het hoogst in de financiële dienstverlening (2016: 12,5), maar deze is nu gedaald naar 9,6 in 2017. De loonkloof zegt overigens nog niets over de inkomensongelijkheid van huishoudens. Voor de inkomensongelijkheid is ook de herverdeling via sociale uitkeringen, belastingen en premies van belang. De ongelijkheid in besteedbaar inkomen van huishoudens is tussen 2001 en 2015 vrijwel niet veranderd. Voor herverdeling stegen de inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen wel, maar deze stijging werd gecompenseerd door toenemende herverdeling. Bron: CBS 1-05-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat