Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Permanent gedetacheerde payrollwerknemer mee over

3 Mei 2018

Bij een contractwisseling in de schoonmaakbranche gaan de werknemers onder bepaalde voorwaarden mee over naar de nieuwe opdrachtnemer. De kantonrechter te Almere oordeelt dat die regels voor overgang ook gelden voor een werkneemster die al langere tijd op het project werkzaam was via een payrollconstructie. Een werkneemster verricht sinds 1 juni 2010 schoonmaakwerkzaamheden op een bepaald schoonmaakobject. Zij is aanvankelijk in dienst van een uitzendorganisatie. Deze uitzendorganisatie gaat in 2016 op in een zogenaamde payrollorganisatie. De schoonmaak van het object is per 1 januari 2018 gegund aan een andere ondernemer. De werkneemster wordt vanaf dan niet langer toegelaten haar werkzaamheden uit te voeren. Zij spreekt haar eerste werkgever (de oorspronkelijke opdrachtnemer), de payrollorganisatie en overnemer aan tot betaling van loon en tewerkstelling.

Volgens de kantonrechter is aan de eisen van overgang van onderneming voldaan. De werkneemster is gedurende lange tijd als enige werkzaam op dit object. Nu de activiteiten op dit object zijn overgenomen door de overnemer, hoort de werkneemster die de werkzaamheden uitvoert daarbij. Daar doet niet aan af dat zij door middel van een payrollconstructie te werk is gesteld. Bij payrolling is sprake van een arbeidsovereenkomst met een permanent karakter met de inlener. Zo ook bij deze werkneemster. De ingeleende werkneemster gaat bij overgang van onderneming mee over en geniet dezelfde bescherming als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van een overdragende werkgever. De kantonrechter veroordeeld daarom de overnemer tot tot betaling van het loon. Bron: Ktr. Almere 12-04-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat