Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Staatssecretaris wil meer controles fiscus

28 juni 2012

Op 27 juni tijdens het halfjaarlijkse overleg met de Tweede Kamer over de Belastingdienst heeft staatssecretaris Weekers gezegd dat de fiscus meer controles moet gaan uitvoeren.

Vooral bij bedrijven wil de bewindsman dat de Belastingdienst het toezicht versterkt. Eventueel moeten hiervoor extra mensen worden aangenomen, mits die hun salaris maar terugverdienen. Onlangs bleek uit een rapport van Abvakabo FNV dat de Belastingdienst steeds meer geld laat liggen, doordat controles achterwege blijven vanwege een tekort aan personeel.

Volgens de vakbond zou het om een bedrag gaan tot vier miljard euro per jaar. Ook uit het rapport van de commissie Stevens bleek dat er door een andere werkwijze minder gecontroleerd wordt. De staatssecretaris heeft de Belastingdienst gevraagd te kijken hoeveel extra belasting er kan worden opgehaald als er 'gerichte investeringen' worden gedaan. Dit najaar zal de fiscus met een plan komen.

De Kamer verbaasde zich bovendien over het feit dat de Belastingdienst er geen werk van maakt om relatief kleine bedragen binnen te halen. Bij particulieren wordt er niet gejaagd op belastingschulden kleiner dan €1500 en bij bedrijven op schulden kleiner dan €5000. Volgens een ruwe schatting van enkele jaren geleden zou het MKB 6% te weinig belasting betalen. Weekers wil dat aan deze praktijk een eind komt. Ook kleine 'krabbelaars' zullen worden aangepakt. Wel zal de fiscus altijd voorrang geven aan zaken waarin het om veel geld gaat. Bron: Diverse media, 27-06-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat