Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


VAR 2014 ook eerste maanden 2015 geldig

15 juli 2014

Een voor het kalenderjaar 2014 afgegeven VAR zal ook in de eerste maanden van 2015 geldig zijn. Dit schrijft staatssecretaris van Financiën Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee wil hij de overgang naar de webmodule en de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever, dat wordt geregeld in een nog in te dienen wetsvoorstel, zo soepel mogelijk te maken.

De bedoeling is dat vanaf 2015 de VAR wordt aangevraagd via een webmodule waarbij opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk met behulp van de webmodule hun arbeidsrelatie beoordelen. Naar verwachting eind augustus zal bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel worden ingediend waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld. Financiën onderzoekt nog of de invoering van dit wetsvoorstel kan plaatsvinden zonder dat de bouw van de webmodule daardoor vertraging oploopt.

De resultaten van die onderzoek worden in de loop van augustus duidelijk. Om de overgang naar de nieuwe systematiek zo soepel mogelijk te laten verlopen en om rechtszekerheid te bieden aan huidige VAR-houders heeft de staatssecretaris besloten dat in afwachting van de indiening van het wetsvoorstel rond de VAR en de besluitvorming daarover men geen verzoeken voor het kalenderjaar 2015 hoeft te doen. Voor 2014 afgegeven VAR’s kunnen ook gedurende de eerste maanden van 2015 nog worden gebruikt. De termijn van de verlengde geldigheidsduur van de voor dit jaar afgegeven VAR’s is afhankelijk van de besluitvorming in de Kamer over het wetsvoorstel. De Belastingdienst zal eind juli en in augustus hierover meer informatie naar buiten brengen. Bron: MvF 11-07-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat