Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


ANBI-status aan diverse goede doelen ontnomen

2 juli 2014

Uit diverse media is gebleken dat de Belastingdienst de ANBI-status van ongeveer 2.200 goede doelen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 heeft ingetrokken. De organisaties raken hun ANBI-status kwijt omdat zij niet voldoen aan de nieuwe regels inzake het verstrekken van informatie via internet.

De algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten sinds 1 januari 2014 via het internet de volgende gegevens publiceren: de (officiële) naam, het RSIN of fiscaal nummer, de contactgegevens, de doelstelling, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden, het beloningsbeleid, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (tenminste jaarlijks) en een financiële verantwoording. De Belastingdienst heeft de goede doelen in een brief tot 1 juli 2014 de tijd gegeven hun internetadres door te geven. Van de goede doelen die dit niet hebben gedaan is de ANBI-status met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 ingetrokken.

Door het intrekken van de ANBI-status lopen de goede doelen een aantal gunstregelingen mis: zo is een ANBI geen erf- of schenkbelasting verschuldigd over erfenissen en schenkingen die zij verkrijgt in het algemeen belang, zijn uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang vrijgesteld van schenkbelasting en is een gift aan een ANBI is voor de donateur onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting. Voor kerkgenootschappen die door middel van een groepsbeschikking als ANBI zijn aangemerkt zal geldt een ingroeiregeling, deze krijgen langer de tijd om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. Bron: www.nos.nl

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat