Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Inloggen op RVO.nl met eHerkenning

23 juli 2014.

Ondernemers dienen met ingang van 1 juli 2014 op RVO.nl in te loggen met eHerkenning. Tot 1 januari 2015 kan nog gebruik worden gemaakt van de oude authenticatiemiddelen. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van mevrouw Lodders (VVD).

Het is de bedoeling dat ondernemers en organisaties vanaf 1 juli 2014 bij RVO.nl inloggen met eHerkenning. De inlogpagina van mijn.rvo.nl is per 1 juli 2014 gewijzigd. Het inloggen met eHerkenning is ook uitgebreid getest. Inloggen met eHerkenning is niet nieuw. Bij het voormalig AgentschapNL loggen alle ondernemers al sinds vorig jaar in met eHerkenning. Ook bij het voormalige Dienst Regelingen-loket kon al een paar jaar met eHerkenning worden ingelogd.

De oude authenticatiemiddelen (ook van het voormalige Dienst Regelingen-loket) worden in maximaal zes maanden geheel uitgefaseerd: in uitzonderlijke situaties mag het eigen middel gebruikt worden om in te loggen. Per 1 januari 2015 is het eigen middel niet meer bruikbaar en is inloggen met eHerkenning (voor ondernemers en organisaties) en Digid (voor particulieren) de enige manier om bij RVO.nl in te loggen. De campagne om ondernemers hiervan op de hoogte te stellen is op 15 mei gestart. Ondernemers hebben echter pas in juni een brief hebben ontvangen waarin zij op de hoogte worden gesteld van de veranderde inlogwijze. Volgens minister Kamp is er voor gekozen om de communicatie te starten na de indienperiode van de Gecombineerde Opgave. Dit is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Direct na de indienperiode van de Gecombineerde Opgave is gestart met een campagne in de media (informatie op www.rvo.nl en mijn.rvo.nl, advertenties in verschillende bladen, banners, en er zijn artikelen verschenen in de vakbladen). Daarnaast hebben de ondernemers die moeten gaan inloggen met eHerkenning een persoonlijke brief gehad.

Daar de meeste ondernemers niet direct op of na 1 juli in hoeven te loggen bij RVO.nl, verwacht de minister dat zij voldoende tijd hebben om eHerkenning aan te vragen. Voor het aanvragen van en het inloggen met eHerkenning hebben ondernemers geen andere internetfaciliteiten nodig dan die zij ook al nodig hadden om bij RVO.nl in te loggen met het oude middel. De minister vindt het dan ook niet nodig om de ingangsdatum van 1 juli op te schorten. Ondernemers zijn in de persoonlijke brief geïnformeerd dat zij tijdig eHerkenning moeten aanvragen. Bron: Min. v. EZ 15-07-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat