Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Actieplan MKB-financiering

16 juli 2014

De ministers van Economische Zaken en Financiën hebben in brief aan de Tweede Kamer een Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering gepresenteerd. Het kabinet vindt het belangrijk dat er ook in de voorzichtig aantrekkende economie voldoende financiering beschikbaar is voor het mkb met een gezond bedrijfsplan. Uit onderzoek is gebleken dat het mkb dat financiering zoekt vaak een zwakke financiële positie heeft, dat voor banken het risico op mkb-financiering is toegenomen en dat er onvoldoende alternatieven zijn om de terugval in bancaire kredieten aan te vullen.

Het kabinet neemt daarom een aantal maatregelen. Doorontwikkelen van een markt voor eigen vermogen. Het kabinet zal marktpartijen ondersteunen bij het oprichten van een achtergestelde leningenfonds (AGL-fonds) en een extra impuls van € 100 miljoen via het Dutch Venture Initiative (DVI) geven aan investeringen via business angels en participatiemaatschappijen. Daarnaast is per 1 juli 2014 een nieuwe permanente regeling voor Vroege fase financiering aan innovatieve starters en kleine bedrijven opengesteld. Verbreden van het financieringsaanbod. Het kabinet heeft al ondersteunende maatregelen genomen om het financieringsaanbod te verbreden, zoals pilots met Kredietunies, de promotie van crowdfunding en steun aan de mkb-beurs NPEX. Daarnaast zal het kabinet een aantal nieuwe marktinitiatieven via garanties een steun in de rug geven, het dienstenportfolio van Qredits uitbouwen en acties starten gericht op ‘ketenfinanciering’. Betere marktwerking mkb-financiering en verder verbeteren overheidsinstrumenten. Naast lopende acties zoals het Kredietpaspoort, neemt het kabinet het initiatief om de informatie over kredietwaardigheid van het mkb te verbeteren en te ontsluiten.

Met de betrokken partijen uit het mkb zal binnen een half jaar een plan worden uitgewerkt dat voortbouwt op Standard Business Reporting (SBR).Daarnaast wil het kabinet de ambitie van het kleinbedrijf verhogen en de groeivaardigheden verbeteren. Daarnaast worden de bestaande financieringsinstrumenten verbeterd. Bron: Min. EZ 08-07-2014, Kamerbrief Aanvullend Actieplan Mkb-financiering

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat