Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Tijdelijke wet pilot loondispensatie loopt langer door

2 juli 2012.

Nu de Wet werken naar vermogen controversieel is verklaard, blijft de Tijdelijke wet pilot loondispensatie (Twpl) langer doorlopen.

Een volgend kabinet moet beslissen of het instrument van loondispensatie structureel wordt of niet. Voor werkgevers houdt dit een risico in indien zij een werknemer met loondispensatie (vast) in dienst nemen. In de Twpl is een bepaling opgenomen dat, indien een wetsvoorstel bij de Staten-Generaal is ingediend ter brede invoering van het instrument loondispensatie, de pilot loondispensatie doorloopt tot inwerkingtreding van deze wet.

Met indiening van de WWNV bij de Tweede Kamer is aan deze voorwaarde voldaan. Door het controversieel verklaren van de WWNV is de inwerkingtreding van deze wet per 1 januari 2013 van de baan. De gemeenten die meedoen aan de pilot loondispensatie kunnen echter door met de pilotwerkzaamheden, ook na 1 januari 2013. De WWNV is immers ingediend. Als een nieuw kabinet aantreedt, zal bekend worden wat er gebeurt met de WWNV en of het instrument loondispensatie op een later moment alsnog voor alle gemeenten structureel beschikbaar komt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal met een wetswijziging worden geregeld dat de Twpl alsnog vervalt.

Dit betekent dus dat het mogelijk blijft om na 1 januari 2013 door te gaan met loondispensatie, maar dat het van een nieuw kabinet afhangt of dat structureel zal zijn. Bij het aangaan van vaste dienstverbanden bestaat dus het risico dat – indien de Twpl ingetrokken wordt en loondispensatie dus niet structureel ingevoerd wordt – er geen wettelijke basis meer bestaat voor het instrument loondispensatie en de werkgever vanaf dat moment het rechtens geldende loon moet betalen.

Bron: Min SZW – Gemeenteloket, 20-06-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat