Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuwe kantonrechtersformule op komst

4 juli 2012.

De kantonrechters werken aan een nieuwe richtlijn ter vervanging van de huidige kantonrechtersformule, die dit najaar klaar moet zijn. Dit kondigden de kantonrechters Monetta Ulrici en Gerrard Boot op 28 juni aan tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De kantonrechters willen het verschil in vergoeding die er nu bestaat afhankelijk van de gekozen ontslagroute, via het UWV of via de kantonrechter, aanpakken. Zij werken aan één formule voor alle ontslagzaken. Daarbij wordt de schade die de werknemer lijdt door het ontslag cruciaal. Is de kans groot dat de werknemer makkelijk nieuw werk vindt, dan wordt de vergoeding lager dan wanneer de kans op werk erg laag is.

De verwachting is dat de nieuwe formule in het nadeel is van hoger opgeleiden maar in het voordeel van laagopgeleiden. De situatie nu is dat hoger opgeleiden vooral via de kantonrechter worden ontslagen, omdat zij vaak een 'verschil van inzicht' met de werkgever hebben. Lageropgeleiden daarentegen worden vaker via het UWV ontslagen, omdat het bedrijf reorganiseert. De hoger opgeleiden krijgen hierdoor vaak een hogere ontslagvergoeding mee, terwijl ze vaak snel nieuw werk hebben, terwijl de laagopgeleiden weinig kans op nieuw werk hebben en vaak geen vergoeding meekrijgen.

De verwachting is dat de kantonrechters hun nieuwe richtlijn dit najaar klaar hebben. Die wordt dan direct in de praktijk gebracht. Minister Kamp kondigde onlangs ook een aanpassing van het ontslagrecht aan, maar die plannen zullen op zijn vroegst pas in 2014 van kracht worden. Een en ander is dan ook afhankelijk van wat het nieuwe kabinet gaat doen met de voorstellen van Kamp. De kantonrechtersformule bestaat sinds 1997. Die formule is in 2009 versoberd. De verwachting is dat de nieuwe formule brede naleving zal krijgen. De huidige formule wordt behalve door de kantonrechters ook gebruikt door vakbonden en werkgevers bij de onderhandelingen over sociale plannen bij reorganisaties. Bron: Scherp in arbeidsrecht 4-07-2012

Betaalbaar & Altijd Maatwerk voor onze Klanten!