Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Focus op zware beroepen in de bouw

12 juli 2012.

De Inspectie SZW gaat de komende vier jaar extra controleren of de regels in de bouw om uitval te voorkomen goed worden nageleefd. Geconstateerd is namelijk dat het ziekteverzuim in de bouw 5,5% bedraagt, waarvan 45% is te wijten aan lichamelijke belasting.

De inspectie gaat strenger handhaven en zal sneller boetes opleggen. De inspectie heeft een top-15 van lichamelijk zware beroepen in de bouw opgesteld en zal in die sectoren de komende vier jaar strenger controleren op goed naleven van de Arboregels.

In 2012 wordt er extra gecontroleerd bij blokkenstellers in de ruwbouw, betonstaalvlechters, metselaars, monteurs van metalen dak- en gevelelementen en glaszetters. Rugklachten komen veel voor bij deze beroepen.

Zo heeft 46% van de betonvlechters rugklachten. Dat geldt ook voor meer dan een derde van de glaszetters die hun schouders en rug overbelasten door met glazen platen te sjouwen. Bij de blokkenstellers treden rugklachten op doordat zij voorovergebogen blokken zagen. Van de metselaars heeft 38% last van zijn rug door veelvuldig bukken en metselen vlak boven de grond. De directe loonkosten die daarmee gemoeid zijn, bedragen naar schatting honderden miljoenen per jaar.

De inspecteurs zullen bij hun inspecties letten op praktische zaken. Zware glasplaten mogen bijvoorbeeld niet worden getild maar moeten met hulpmiddelen worden geplaatst. De kruiwagen van een metselaar mag inclusief last niet zwaarder dan 60 kilo zijn. Ook de begaanbaarheid van de bouwplaats wordt meegenomen in de inspecties.

De inspectie wil met de extra handhaving onder andere bereiken dat werkgevers weten wat er van hen verwacht wordt om hun medewerkers beter te beschermen. Ook moeten ze de afspraken die in de branche zijn vastgelegd nakomen. Zo wordt elke werkgever geacht een preventiemedewerker te hebben. Daarnaast moet een werkgever de risico’s op de bouwplaats in kaart brengen en daar maatregelen tegen nemen. Werknemers moeten weten welke hulpmiddelen ze kunnen gebruiken om blessures te voorkomen. Bron: Min SZW, 10-07-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat