Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ook detailgegevens geautomatiseerd kassasysteem bewaren

4 augustus 2015

In een recent arrest heeft de Hoge Raad benadrukt dat ook de detailgegevens van een geautomatiseerd kassasysteem in beginsel onder de bewaarplicht vallen. Immer, met behulp van deze gegevens kan de volledigheid van de verantwoording van de omzet worden geverifieerd en ze kunnen ook van belang zijn voor de belastingheffing. De zaak betrof een ondernemer die een restaurant exploiteert.

De ondernemer maakt voor zijn zaak gebruik van een geautomatiseerd bestel- en kassasysteem. Dit systeem had echter een maximale opslagcapaciteit van tweeduizend bestellingen. De ingevoerde detailgegevens zijn daarom niet door de ondernemer bewaard. Volgens de inspecteur was dit een reden voor omkering en verzwaring van de bewijslast. Bij Hof Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de restauranthouder meer geluk: volgens het hof levert het niet bewaren van de detailgegevens geen schending van de administratieplicht op.

Omkering en verzwaring van de bewijslast is dus niet aan de orde. In cassatie verwerpt de Hoge Raad echter dit hofoordeel. Volgens de Hoge Raad moeten alle in een geautomatiseerd bestel- en kassasysteem ingevoerde detailgegevens worden bewaard indien deze gegevens voor de belastingheffing van belang zijn. In beginsel vallen die gegevens onder de wettelijke bewaarplicht. Dit is slechts anders als de administratie voldoende andere gegevens bevat die een afdoende controle op de verantwoorde omzet in geld mogelijk maken. Wel geeft de Hoge Raad aan dat omkering en verzwaring van de bewijslast achterwege kan blijven als de geconstateerde gebreken van te weinig gewicht zijn of als er sprake is van overmacht. Een te beperkte opslagcapaciteit van het systeem, waar de restauranthouder zich op beriep, kan echter niet worden aangemerkt als overmacht. Bron: HR 26-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat