Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Doel rit bepaalt het karakter

18 augustus 2015

Ook al zijn er zakelijke redenen om de auto van de zaak privé te gebruiken, dan is dat nog geen reden om de bijtelling achterwege te laten. Het doel van een rit – zakelijk of privé – bepaalt het karakter. Een vennootschap dat handelt in uurwerken heeft aan enkele van haar werknemers een auto ter beschikking gesteld. Bij de loonaangifte heeft vennootschap rekening gehouden met de bijtelling en vervolgens bezwaar gemaakt tegen de afdracht op aangifte.

Hiervoor voert de bv aan dat de betreffende werknemer, een vertegenwoordiger, weliswaar meer dan 500 kilometer aan privékilometers met de hen ter beschikking gestelde auto’s hebben gereden, maar dat daarvoor een zakelijke reden ten grondslag lag. Vanwege de polisvoorwaarden van de Transport – Goederen – Juwelierspolis die het bedrijf had afgesloten was de betreffende werknemer genoodzaakt ook voor privédoeleinden van de auto gebruik te maken.

Als vertegenwoordiger nam hij namelijk een reiscollectie mee die hij in de privéwoning kon bewaren, mits er een volwassen persoon aanwezig is, of in de alarmbeveiligde auto. Wel geldt er een verhoogd eigen risico indien de auto niet in een alarmbeveiligde garage staat. Er is geen kilometeradministratie bijgehouden. Er wordt ook niet betwist niet dat voor meer dan 500 kilometer privé is gereden. Voor de rechtbank wordt betoogd dat de werknemer door de polisvoorwaarden ook voor privédoeleinden wel gebruik moest maken van de bestelauto.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat het karakter van een rit uitsluitend wordt bepaald door het doel van de betreffende privéritten. En dat was privé. Dat er ook zakelijke belangen een rol speelden (de polisvoorwaarden) doet daar niet aan af. Het doel van de ritten hield geen verband met de dienstbetrekking. Dat er een noodzaak zou zijn tot privégebruik van de auto, maakt ook niet dat er geen heffing hoeft plaats te vinden over dit privégebruik. Bron: Hof Amsterdam 12-03-2015 (publ. 3-08-2015)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat