Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Afstandsverkopen: let op het drempelbedrag

3 augustus 2015

Bij afstandsverkopen van goederen, waarbij de leverancier de goederen verstuurd naar een consument in een andere lidstaat, is de plaats van levering in principe de plaats waar de goederen worden afgeleverd. Daar is de levering dan belast voor de omzetbelasting. Maar hiervoor geldt wel een drempelbedrag.

Zolang men daar onder blijft, geldt de hoofdregel: plaats van levering = plaats van verzending. Een ondernemer handelt in kleding en bijbehorende accessoires. Zij biedt die artikelen onder meer via een webshop aan. Particuliere afnemers kunnen die producten dan via de webshop bestellen, waarna zij ze verzendt naar de afnemers. De ondernemer maakt bezwaar tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2010.

Zij meent dat die naheffingsaanslag moet worden verminderd met het bedrag aan omzetbelasting ter zake van leveringen aan particulieren in Duitsland. Immers, over het gehele jaar bedragen haar leveringen aan afnemers in Duitsland meer dan het drempelbedrag van € 100.000, zouden die leveringen niet belast zijn in Nederland, maar in Duitsland. Dit wordt door het Hof Amsterdam afgewezen. Het hof wijst erop dat in het eerste kwartaal die drempel nog niet was overschreden. Op grond van EG Verordening 1777/2005 geldt dat afstandsverkopen in de lidstaat van vertrek van de goederen belast blijven totdat het drempelbedrag is overschreden. De ondernemer stapt nog naar de Hoge Raad, maar omdat niet ter discussie staat dat de drempel van € 100.000 in het eerste kwartaal niet iss overschreden, kan de Hoge Raad eenvoudig de uitspraak van het hof bevestigen. Bron: HR 26-06-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat