Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kleine werkgever: maak gebruik van overbruggingsregeling transitievergoeding

12 augustus 2015

Per 1 juli 2015 zijn wijzigingen in het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking getreden. Een van de wijzigingen betreft de introductie van een transitievergoeding. Voor kleine werkgevers is er echter een overgangsregeling.

Het UWV toetst of een werkgever aan de voorwaarden voor de overgangsregeling voldoet. Werknemers (tijdelijk en vast) die ten minste twee jaar in dienst zijn geweest komen bij ontslag in aanmerking voor een transitievergoeding. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris voor alle dienstjaren die de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. Voor kleine werkgevers is er een overgangsregeling. Werkgevers met minder dan 25 werknemers mogen, in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen, bij het bepalen van de transitievergoeding uitgaan van een startdatum van 1 mei 2013, ook al heeft het dienstverband langer geduurd. Voorheen waren zij bij het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV namelijk geen ontslagvergoeding verschuldigd.

De overgangsregeling, die duurst tot 1 januari 2020, moet hen in staat stellen om een potje op te bouwen voor de transitievergoeding. Het UWV toetst of een werkgever aan de voorwaarden voldoet om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling. De werkgever moet dan bij het aanvragen van het ontslag bij het UWV ook een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding aanvragen. Het UWV zal bij die toetsing nauw kijken of de informatie die de werkgever verstrekt bij de ontslagaanvraag naadloos aansluit op de informatie die verstrekt wordt bij het verzoek om een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding. Voor beide moeten werkgevers dan ook gebruik maken voor een verplicht gesteld formulier. Bron: UWV 7-07-2015 (Stcrt 2015, 24451)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat