Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aandeel zzp’ers in economie geringer dan gedacht

10 augustus 2015

Begin augustus meldde de ZZP Barometer dat zzp’ers goed zijn voor 9,4% van het bruto binnenlands product. TPO Magazine ging de cijfers na en kwam tot de conclusie dat dit aandeel schromelijk is overdreven.

Niet ‘10%’ zoals het Financieel Dagblad op basis van de cijfers van ZZP Barometer onlangs berichtte, maar eerder 4% is het aandeel van de zzp’ers. Journalist Pierre Spaninks onderzocht voor TPO Magazine de cijfers. De resultaten van het onderzoek van ZZP Barometer zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een volgens ZZP Barometer representatieve steekproef van 1.469 zzp’ers in Nederland. Spaninks stelt vragen bij de representativiteit van het panel van de Barometer; naast de zelfselectie die altijd speelt bij onderzoekspanels wijst hij er op dat het panel van ZZP Barometer grotendeels tot stand is gekomen voordat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de nieuwe definitie van zzp ging hanteren.

Ook hanteert ZZP Barometer voor haar onderzoek een nieuw begrip, bzp (bruto zzp product). Dit cijfer is gebaseerd op door de zzp´ers in het onderzoek gemelde omzetten. Dit cijfer kan men niet zomaar vergelijken met het vertrouwde bbp (bruto binnenlands product). Dit stelt ook Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Cijfers over de omzet na aftrek van hun kosten van zzp’ers hebben echter noch het CBS, noch de Barometer. Na een correctie op de gegeven cijfers blijken zzp’ers goed voor ‘maximaal 4%’ van de economie, niet de 9,4% die de Barometer geeft.

Het aandeel van zzp’ers blijkt dus veel lager dan de afronding naar ´10% van de Nederlandse Economie´ die de media afgelopen week brachten. Bron: TPO 8-08-2015; ZZP Barometer 3-08-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat