Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ook aftrek voor met huurrecht samenhangende kosten

6 augustus 2015

Werkt een ondernemer vanuit een werkruimte in zijn huurwoning en rekent hij het huurrecht tot zijn ondernemingsvermogen, dan kunnen volgens Rechtbank Noord-Nederland ook kosten die samenhangen met de huur op de winst in aftrek worden gebracht. Wel verschilt de aftrekbaarheid per categorie kosten. Een ict-ondernemer woont vanaf 2 juli 2009 samen met zijn partner in een huurwoning.

Voor zijn eenmanszaak werkt hij vanuit een werkruimte thuis. Voor 28% gebruikt hij de woning hierdoor voor zakelijke doeleinden. Bij zijn aangifte inkomstenbelasting over 2009 wil hij het huurrecht tot het ondernemingsvermogen rekenen en aftrek van de met het huurrecht samenhangende kosten. Volgens de inspecteur kan dit niet. Het huurrecht kan hij tot het ondernemingsvermogen rekenen, maar de aftrek van de daarmee samenhangende kosten kan niet, omdat het huurrecht niet is te vereenzelvigen met de woning zelf, die niet tot het ondernemingsvermogen behoort. Omdat de (niet zelfstandige) werkruimte zich bevindt in een woning die zelf niet tot het ondernemingsvermogen behoort, is kostenaftrek uitgesloten.

Rechtbank Noord-Nederland is het hier niet mee eens. Volgens de rechtbank geldt de aftrekuitsluiting niet voor een huurrecht dat volledig tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend. De op de gehele woning betrekking hebbende huur- en andere huisvestingskosten kunnen daarom in aftrek worden gebracht op de winst. Wel vindt volgens de rechtbank deze aftrekmogelijkheid voor het woongedeelte zijn begrenzing in de kosten die een huurder pleegt te dragen. De rechtbank beoordeelt vervolgens de aftrekbaarheid van verschillenden kostencategorieën.

De opgevoerde huurkosten zijn volledig aftrekbaar, de kosten voor gas, stroom en water, de inrichtingskosten en de kosten van gemeentelijke heffingen, waterschapslasten en inboedelverzekering voor 28%. Op deze kostenaftrek komt nog € 650 in mindering wegens bijtelling voor privégebruik van de woning. Bron: Rb. Noord-Nederland 7-05-2015 (publ. 23-07-2015)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat