Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meld betalingsonmacht tijdig! (vertrouw niet op een medewerker)

11 augustus 2015

Een bestuurder moet betalingsonmacht tijdig melden bij de fiscus. Laat hij dit na, dan wordt hij aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven loonbelasting en omzetbelasting. Zich verschuilen achter een medewerkster die de melding zou hebben gedaan, biedt hierbij weinig soelaas. De enig bestuurder van een bv wordt aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonbelasting over de periode december 2011 tot en met juli 2012 en omzetbelasting over het vierde kwartaal 2011 tot en met het derde kwartaal 2012.

In totaal gaat het om een aansprakelijkstelling voor € 85.987. Op 25 september 2012 vond er een gesprek plaats tussen de bestuurder en de inspecteur over de betalingsproblemen en de inspecteur hanteert dan ook die datum als de datum melding betalingsonmacht (de aansprakelijkstelling derde kwartaal omzetbelasting komt dan ook te vervallen). De bestuurder beroept zich er echter op dat al in maart melding is gedaan en wel door een administratief medewerker, maar het enige dat hij hiervoor kan aanvoeren is zijn stelling, dat de administratief medewerkster hem dit gezegd heeft.

Een bestuurder kan nog onder aansprakelijkstelling uitkomen als hij aantoont dat het niet tijdig melden niet aan hem is te wijten. De man stelt dan ook dat hem niets te verwijten valt omdat hij er vanuit mocht gaan dat zijn administratief medewerkster, overeenkomstig de gegeven opdracht, de mededeling tijdig had gedaan. Daarmee maakt hij het volgens de rechter echter niet aannemelijk dat het niet tijdig melden niet aan hem te wijten is.

Als bestuurder is hij immers zelf verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken en dus ook voor de fiscale verplichtingen van de bv. Het beleggen van bepaalde werkzaamheden bij een medewerkster ontslaat hem niet van die verantwoordelijkheid. Bron: Rb. Den Haag 13-05-2015 (publ. 10-08-2015)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat