Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vrijstelling voor wijkgerichte diensten wijkverpleging

11 september 2015

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 komt er een vrijstelling voor omzetbelasting voor wijkgerichte diensten van aanbieders van wijkverpleging. Met ingang van 1 januari 2015 verrichten aanbieders van wijkverpleging ook wijkgerichte diensten. Die diensten bestaan in het verbinden van het medische en sociale domein waarbij signaleren, regisseren en coördineren de kern vormen.

Omdat dit geen cliëntgebonden zorg betreft zijn de bestaande btw-vrijstellingen hierop niet van toepassing. De staatssecretaris acht dit ongewenst en wil wijkgerichte diensten zoals omschreven in de Beleidsregel Verpleging en Verzorging, BR/CU-7123 van de Nederlandse Zorgautoriteit vrijstellen van omzetbelasting. Die vrijstelling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

De aanbieders van wijkgerichte diensten zullen worden opgenomen in Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Vooruitlopend op die aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 keurt de staatssecretaris goed dat wijkgerichte diensten delen in de vrijstelling voor diensten van sociale of culturele aard. Voor de toepassing van deze goedkeuring is niet van belang of met de diensten winst wordt beoogd of gemaakt. Bron: MvF 3-09-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat